Công dân có những năm sinh này buộc phải đổi CCCD gắn chip trong năm 2024, nếu không sẽ bị phạt

Thời hạn chứng minh nhân dân kéo dài 15 năm, tức là sau mốc này, công dân sẽ phải đổi sang CCCD gắn chip, nếu không công dân sẽ bị phạt hành chính.

Căn cứ theo Điều 21, 23 của Luật Căn cước công dân 2014 và Điều 5 của Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định, người sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) hay Căn cước công dân (CCCD) sẽ bị buộc phải đổi sang Căn cước công dân gắn chip mới (CCCD gắp chip) nếu thuộc trong số các đối tượng công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi (đối với người sử dụng CCCD ).

Đối với những năm sinh 1964, 1984 và 1999 nên đổi sang CCCD gắn chip trong năm 2024
Đối với những năm sinh 1964, 1984 và 1999 nên đổi sang CCCD gắn chip trong năm 2024

Điều này đồng nghĩa với việc, những công dân sinh năm 1964, 1984 và 1999 sẽ buộc phải đi đổi sang CCCD gắn chip trong năm 2024. Lưu ý, đối với những công dân thuộc 3 mốc tuổi này nếu đã làm thủ tục đổi sang CCCD gắn chip trong vòng 2 năm trước đó thì CCCD gắn chip vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo, không cần phải đi đổi lại.

Người làm CMND năm 2009 trở về trước cũng phải đổi sang CCCD gắn chip trong năm 2024
Người làm CMND năm 2009 trở về trước cũng phải đổi sang CCCD gắn chip trong năm 2024

Trường hợp công dân từ 60 tuổi trở lên đi làm CCCD gắn chip thì CCCD này sẽ có giá trị sử dụng trọn đời, có nghĩa là công dân đó không cần phải đi làm thủ tục đổi cấp thêm lần nào nữa cho đến khi mất. Trừ trường hợp trong thời gian đó CCCD gắp chip của công dân bị mất hoặc bị hư hỏng, khó nhận dạng khi làm thủ tục hành chính…

Theo Nghị định 05/1999/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 170/2007/NĐ-CP), CMND có thời hạn kéo dài 15 năm. Như vậy, tính đến thời điểm năm 2024, những người sở hữu CMND được cấp từ năm 2009 trở về trước phải thực hiện thủ tục đổi sang CCD gắn chip trước khi kết thúc năm 2024.

Nếu không đổi trước thời hạn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo từng trường hợp
Nếu không đổi trước thời hạn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tùy theo từng trường hợp

Những trường hợp khác phải đổi CCCD gắn chip:

– CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên hoặc đặc điểm nhận dạng

– Xác định lại giới tính, quê quán

– Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND

– Bị mất thẻ CCCD/CMND

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam

Trong trường hợp nếu công dân hết hạn CMND hoặc CCCD mà không làm thủ tục đổi mới thì theo điểm b khoản 1 Điều 10 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 của Luật Căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, không đổi CCCD hết hạn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *