Kể từ 10/2023: 4 thay đổi quan trọng liên quan tới Sổ Đỏ, ai không biết là mất hết quyền lợi

Trong tháng 10 này, sẽ có một số thay đổi quan trọng liên quan tới Sổ đỏ, người dân cần nắm rõ.

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến Sổ đỏ.

Trong đó, nổi bật là những nội dung sau đây:

 

so-do2

Được ghi số định danh lên Sổ đỏ từ 16/10/2023

Đây có lẽ là một trong những thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 16/10/2023 đáng chú ý nhất tại Thông tư số 14/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, khi cá nhân được cấp Sổ đỏ mà chưa có Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) thì được ghi số của giấy khai sinh hoặc số định danh cá nhân là giấy tờ nhân thân trên Sổ đỏ (trước đây chỉ ghi số của giấy khai sinh) theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT.

Khi đó, thông tin về chủ sử dụng đất trên Sổ đỏ từ 16/10/2023 sẽ được ghi như sau: Ông/bà…. sau đó ghi họ và tên, năm sinh, tên và giấy tờ nhân thân của người đó (nếu có) cùng địa chỉ thường trú.

Mục giấy tờ nhân thân nêu tại Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT sẽ được ghi như sau:

Nếu có CMND thì ghi: CMND số…

Nếu là CCCD thì ghi: CCCD số…

Nếu là Chứng minh quân đội thì ghi: CMQĐ số…

Nếu chưa có CMND/CCCD thì ghi: Giấy khai sinh số… hoặc số định danh cá nhân số…

Thêm thủ tục liên quan Sổ đỏ thực hiện đồng thời đăng ký biến động

Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTMNT đã được bổ sung trường hợp xác nhận thay đổi vào Sổ đỏ đã cấp đồng thời khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là xác nhận thay đổi thông tin về số định danh cá nhân nếu có nhu cầu.

Cụ thể, trước đây, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ đổi tên, xác nhận thay đỏi thông tin về pháp nhân, số CMND, số CCCD trên Sổ đỏ đã được cấp theo nhu cầu của họ hoặc trên Sổ đỏ đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Thì nay, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14 năm 2023 đã bổ sung thêm trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có xác nhận thay đổi thông tin số định danh cá nhân hoặc muốn xác nhận thay đổi thông tin về số định danh đồng thời với thủ tục đăng ký biến động.

Quy định mới về hồ sơ đăng ký biến động trên Sổ đỏ

3.1 Bỏ yêu cầu cần sổ hộ khẩu giấy

Để phù hợp với quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 01/7/2021 theo quy định của khoản 3 Điều 28 Luật Cư trú 2020, một số thủ tục liên quan đến Sổ đỏ cũng không còn yêu cầu nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi:

Phân chia/hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức.

Thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận;

Giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên;

Thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất;

Thay đổi về nghĩa vụ tài chính;

Thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký

Thay vào đó, tùy từng trường hợp sẽ có yêu cầu khác nhau thay cho sổ hộ khẩu, như:

– Đất hộ gia đình: Văn bản thỏa thuận phải có thông tin của thành viên hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại thười điểm được giao đất, cho thuê đất, công nhận hoặc nhận chuyển quyền…

– Phân chia/hợp nhất quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng: Khai thác, sử dụng thông tin về tình trạng hôn nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3.2 Hồ sơ đăng ký biến động mới khi đổi số CCCD, CMND

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BTNMT khi thay đổi số CCCD, CMND trên Sổ đỏ làm thay đổi nhân thân của người có tên trên Sổ đỏ hoặc địa chỉ của Sổ đỏ đã được cấp thì có thể khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, một số giấy tờ khác cần phải có gồm:

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Bản gốc Sổ đỏ đã được cấp trước đó

Văn bản cho phép/công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân nếu thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Sổ đỏ.

3.3 Trường hợp không cần nộp bản gốc Sổ đỏ

Bên cạnh việc sửa đổi hồ sơ liên quan đến các thủ tục về Sổ đỏ, một trong những thay đổi liên quan đến Sổ đỏ từ 16/10/2023 nêu tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 14 năm 2023 là quy định trường hợp không phải nộp Sổ đỏ gốc trong hồ sơ đăng ký biến động do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, xử lý nợ thế chấp, góp vốn, kê biên, đấu giá…

Đó là, trường hợp thực hiện theo quyết định/bản án của Tòa án hoặc quyết định thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Sổ đỏ đã cấp.

so-do

Điều chỉnh đơn đăng ký biến động đất đai

Ngoài những thay đổi nêu trên, Thông tư 14 năm 2023 cũng sửa đổi một số biểu mẫu như sau:

– Mẫu đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 04a/ĐK): Thay thế “số giấy CMND”, “số giấy chứng minh nhân dân” thành “số CMND hoặc số CCCD hoặc số định danh cá nhân”.

– Mẫu danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất (mẫu 04b/ĐK): Thay thế “giấy CMND” thành “CMND hoặc CCCD hoặc số định danh cá nhân”.

– Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất (mẫu 11/ĐK): Thay thế “giấy CMND” thành “CMND hoặc CCCD hoặc số định danh cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *