Khoái Châu Hưng Yên: Bố và con trai ruột, mặt chia 3, phun xối xả đêm qua 2/9

Thấy bảo ở Yên Trung – Việt Hòa – Khoái Châu vừa có vụ căng lắm.

Bố chém con trai ruột thoi thóp, khả năng không sống được, đêm qua 2/9. các bác gần đó hóng thêm được gì không?

Chuyện gì cũng có thể xảy ra vậy trời, sao giờ nguy hiểm quá. Thấy bảo là 2 bố con ruột mà sao đến nỗi


Hoảng quá. Bố con mà đến nỗi vậy sao. Khuôn mặt chia 3, s.â.u t ậ n xư.ơng. Nam mô a di đà phật

Trời ơi khủng khiếp thật

Sợ thật

Gặt luôn sự sống, như lát bún

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *