Tết Dương lịch 2024 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch 2024 – 1/1/2024 rơi vào thứ Hai. Dự kiến, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày trong dịp lễ này.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024

tet-duong-lich-2024-01

Tết Dương lịch 2024 rơi vào thứ Hai. Theo Điều 112, Bộ Luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương (ngày 1/1/2024).

Tuy nhiên, ngày 30 và 31/12/2023 rơi vào thứ Bảy và Chủ Nhật nên đợt nghỉ Tết Dương lịch 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước sẽ có kỳ nghỉ 3 ngày liên tiếp.

Người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) cũng được nghỉ 3 ngày liên tiếp trong dịp Tết Dương lịch 2024 (trong đó có 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ lễ).

Người lao động tại các đơn vị có chế độ nghỉ một ngày/tuần (nghỉ Chủ nhật) thì được nghỉ 2 ngày liên tục trong đợt nghri Tết Dương lịch 2024 (nghỉ ngày 31/12/2023 và ngày 1/1/2024).

Thưởng Tết Dương lịch 2024

tet-duong-lich-2024-02

Như đã nói ở trên, theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong dịp Tết Dương lịch.

Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Người sử dụng lao động quyết định quy chế thưởng và công khai quy chế này tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Ngoài ra, theo nhu cầu công việc, doanh nghiệp có thể đề nghị người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch và tính là làm thêm giờ. Người lao động chỉ phải đi làm vào ngày Tết Dương lịch nếu bản thân họ đồng ý (theo điều 107 Bộ Luật Lao động 2019).

Cách tính tương nếu đi làm vào Tết Dương lịch: Làm việc ban ngày của ngày Tết Dương lịch được tính thêm 300% lương của ngày làm việc bình thường. Nếu làm việc ban đêm của ngày Tết Dương lịch thì được tính thêm 390% lương của ngày làm việc bình thường (theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *