Xôn xao một trường Đại học tại TP.HCM phạt sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới buộc thôi học?

Theo quy định tại trường Đại học H.S., sinh viên có hành vi hoạt động mại dâm nếu vi phạm đến lần thứ 4 sẽ bị buộc thôi học.

Nhà trường quy định sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 bị buộc thôi học

Theo đó quy chế được trường Đại học H.S. vừa ban hành đầu tháng 11/2023 áp dụng với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và đối tượng theo học những chương trình, hình thức đào tạo của trường. Trong quy chế có 28 nội dung vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật ở những mức độ khác nhau gồm: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học.

Đáng chú ý trong đó có quy định kỷ luật về hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm gồm: chứa chấp, môi giới mại dâm và hoạt động mại dâm.

Quy định về mức xử phạt hoạt động mua bán dâm với sinh viên 
Quy định về mức xử phạt hoạt động mua bán dâm với sinh viên 

Cụ thể đối với hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm, ngay lần đầu tiên sinh viên sẽ bị buộc thôi học, giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi hoạt động mại dâm, tùy theo số lần vi phạm sẽ có mức xử lý riêng:

Lần 1: Kỷ luật khiển trách

Lần 2: Cảnh cáo

Lần 3: Đình chỉ học có thời hạn

Lần 4: Buộc thôi học

Nếu ở mức độ nghiêm trọng sẽ giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới bị buộc thôi học của trường Đại học H.S. gây tranh luận
Quy định sinh viên bán dâm đến lần thứ 4 mới bị buộc thôi học của trường Đại học H.S. gây tranh luận

Ngoài ra trong quy chế của trường, một số hành vi vi phạm khác sẽ buộc thôi học ngay lần đầu tiên gồm: tổ chức học hộ, điểm danh, thi hộ; buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy; chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

Nhà trường nói gì trước những tranh luận về xử phạt hành vi hoạt động mại dâm

Quy định xử phạt theo số lần vi phạm hoạt động mại dâm của trường Đại học H.S. gây những tranh luận. Lên tiếng về vấn đề này, nhà trường cho biết trên báo Công an Nhân dân rằng thực hiện theo quy định của Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *